Prosinec 2016

Výprava za lékem

31. prosince 2016 v 13:11

VÝPRAVA ZA LÉKEM


Ceny k Vánoční loterii 2016

29. prosince 2016 v 17:02

ODMĚNY VE VÁNOČNÍ LOTERII 2016


Novoroční párty 2016/2017

29. prosince 2016 v 16:55

NOVOROČNÍ PÁRTY 2016/2017


Oreada

17. prosince 2016 v 14:51
NÁZEV:
Oreada
KATEGORIE:Příšery
ZPŮSOB ŽIVOTA:Nespecifikovaný
ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOST:Umí splynout se stěnami své jeskyně. Rozpoznají všechny druhy hornin i nerostů.
PŘEDNOSTI:
Mají velkou sílu a dovedou velice zručně opracovat jakýkoliv kámen.
SLABINY:
Nejsou příliš ohebné a rychlé, zato jsou odolné vůči ohni.
ROZMNOŽOVÁNÍ:
Neznámé
VÝSKYT:Prakticky ve všech pohořích mírného pásu.
PRŮM. VĚK DOŽITÍ:Nesmrtelné
NEBEZPEČNOST:Neútočí.

Dryáda

17. prosince 2016 v 14:38
NÁZEV:
Dryáda
KATEGORIE:Příšery
ZPŮSOB ŽIVOTA:Nespecifikovaný
ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOST:Mohou splynout se svým stromem a tím se ukrýt. Rozumí rostlinám skoro, jako kdyby k nim promlouvaly.
PŘEDNOSTI:
Jsou ohebné a mají rychlé nohy. Umí tančit a zpívat.
SLABINY:
Nemohou vyjít z lesa, v němž se nachází jejich strom. Cokoliv je špatně se stromem, je špatně i s jeho dryádou.
ROZMNOŽOVÁNÍ:
Neznámé
VÝSKYT:Lesy mírného pásu.
PRŮM. VĚK DOŽITÍ:Žijí tak dlouho jako jejich strom.
NEBEZPEČNOST:Nespecifikovaná

Najáda

17. prosince 2016 v 14:24
NÁZEV:
Najáda
KATEGORIE:Příšery
ZPŮSOB ŽIVOTA:Nespecifikován
ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOST:Umí se proměnit v louži vody a splynout tak s říčkou, jezírkem, studánkou atd. Rozumí vodním tvorům a umí dýchat pod vodou.
PŘEDNOSTI:
Jsou ohebné a mají rychlé nohy. Umí zpívat a tančit.
SLABINY:
Oheň a hrubá síla.
ROZMNOŽOVÁNÍ:
Neznámé.
VÝSKYT:Obývají lesní říčky, jezírka, studánky, prameny a vodopády obvykle v lesích mírného pásu.
PRŮM. VĚK DOŽITÍ:Žijí tak dlouho jako jejich vodní zdroj.
NEBEZPEČNOST:Neútočí.

Mořská panna

17. prosince 2016 v 14:09
NÁZEV:
Mořská panna
KATEGORIE:Příšery
ZPŮSOB ŽIVOTA:Nespecifikován
ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOST:Mají žábra, což jim umožňuje dýchání pod vodou, ale taky plíce, takže se mohou vynořovat nad hladinu. Dovedou komunikovat se všemi rybami, parybami, obojživelníky a dalšími vodními tvory. Pár z nich částečně ovládá Charmspeak.
PŘEDNOSTI:
Ve vodě jsou velice rychlé a obratné plavkyně, umí si získat pomoc vodních tvorů a vzhledově bývají velice krásné a přitažlivé.
SLABINY:
Souš a sucho. Jakmile je vytáhnete alespoň po pás nad vodu a necháte je tak spoutané, během pár dní úplně vyschnou a zemřou. Je to velice bolestivý proces. Také oheň - nevratně spaluje jejich šupiny a zohavuje je. Během dne si mohou přičarovat nohy, ale na noc se musí vrátit do vody, jinak by nepřežily.
ROZMNOŽOVÁNÍ:
Pravděpodobně stahují muže k sobě do vody, aby otěhotněly, poněvadž jsou pouze ženského pohlaví. Ty hodné je opět propustí, ty zlé obvykle ne.
VÝSKYT:Kolonie mořských panen se nachází na specifických místech na zemi - pro jejich seznam zobrazte celý článek. Jinak se samostatně mohou vyskytnout kdekoliv v mořích, oceánech a dostatečně hlubokých a širokých řekách.
PRŮM. VĚK DOŽITÍ:Neznámý
NEBEZPEČNOST:6-7

Serpopard

12. prosince 2016 v 21:16
Serpopard magický tvor nalezený v Egyptě a na Blízkém východě, tyto bytosti jsou podivná směs kočičích a hada, s dlouhými krky, rozsáhlé hřbety a srstnaté tváří a těl. Věřil někteří inspirovali původní Homunculus pátrající ...
NÁZEV:
Serpopard
KATEGORIE:Kouzelná zvířata
ZPŮSOB ŽIVOTA:Masožravý, nepohdnou ani starší mršinou, nejsou příznivci lovu, ovšem pokud už tak žerou výhradně divokou zvěř
ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOST:xxx
PŘEDNOSTI:
Velká inteligence (dle některých zdrojů jsou i někteří jedinci schopni mluvit), vysouvatelné drápy a jedové hadí zuby, u velkých jedinců jejich dlouhý krk (nebezpečí instinktu hada škrtiče)
SLABINY:
Slabá kůže, u mláďat naivita, slabost pro třpytivé věci
ROZMNOŽOVÁNÍ:
Jsou to hermafroditi
VÝSKYT:Menší jedinci v pralesích, střední jedinci v horách a ti největší v pouštích, potkat se s nimi dá i tak jen vzácně
PRŮM. VĚK DOŽITÍ:Neznámý
NEBEZPEČNOST:6

Mantichora

11. prosince 2016 v 19:52
NÁZEV:
Mantichora
KATEGORIE:Příšery
ZPŮSOB ŽIVOTA:Živí se masem polobohů a dalších potomků bohů.
ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOST:Některé se umí velice úspěšně maskovat za lidi a oplývají poměrně vysokou inteligencí.
PŘEDNOSTI:
Jed v jejich štířím ocasu, schopnost létat a také velká síla a celková moc.
SLABINY:
Měkké břicho.
ROZMNOŽOVÁNÍ:
Nerozmnožuje se.
VÝSKYT:Může se zjevit kdekoliv na světě, obvykle sídlí ve vysokých horách.
PRŮM. VĚK DOŽITÍ:Neznámý.
NEBEZPEČNOST:9-10

Lamie

11. prosince 2016 v 19:41
NÁZEV:
Lamie
KATEGORIE:Příšery
ZPŮSOB ŽIVOTA:Živí se převážně masem malých dětí, ale nepohrdne ani polobohem.
ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOST:Omezeně Charmspeak a také se umí dorozumívat s hady a využívat je pro své účely. Další neznámé.
PŘEDNOSTI:
Mrštnost a jedovaté zuby.
SLABINY:
Bodnutí do srdce ji na čas zažene.
ROZMNOŽOVÁNÍ:
Nerozmnožuje se.
VÝSKYT:Může se zjevit kdekoliv na světě.
PRŮM. VĚK DOŽITÍ:Nesmrtelná.
NEBEZPEČNOST:9-10