Leden 2017

Tutoriál pro nováčky

29. ledna 2017 v 18:29

I. RPG? CO TO JE?

RPG, role-play, role-playing-game... Jedno a to samé. Samozřejmě známe běžné počítačové RPG, ale ty, o jakých my tu mluvíme, jsou textové role-playové hry. Stvoříte svůj vlastní charakter (popíšete ho, je to textová hra) podle pravidel a reálií, která daná hra má, aby zapadala do onoho světa a aby se vám za ni dobře a uvěřitelně hrálo. Nepopisujete sebe (ačkoliv postava může mít autobiografické prvky), v tom je podstata RPG - hrajete za postavu, ne sebe.

II. PRAVIDLA

Každá hra má svá pravidla, to je jasné. Kdyby si každý dělal, co chce, bylo by to o ničem. Naše pravidla jsou rozdělena do dvou částí - pravidla pro hráče a pravidla pro postavy. Ta pro hráče musí plnit každý, kdo zde chce hrát. Najdete v nich například styl psaní v herních knihách, co jako hráč nesmíte, kolik postav smíte mít a tak dále.
Ta pro postavy vaše postavy dodržovat přirozeně nemusí, pokud to mají v povaze. Zahrnují všechno, co je uvnitř tábora - zákaz kouření, alkoholu a drog, večerka a tak podobně.

III. REÁLIE A INFORMACE O SVĚTĚ

Jsou nutné pro správný chod hry, musíte si je před registrací přečíst, abyste věděli, o čem hra vůbec je, a abyste zvládli sepsat profil postavy. Důrazně doporučejeme přečíst si opravdu pozorně články O Malém Luxoru, Pravidla pro postavy a Dovednosti a schopnosti postav. Ty ostatní můžete proletět očima, budete je samozřejmě také potřebovat, ale pro začátek vám stačí tyto tři.
Například Oblékání, Zbraně a materiály a Bestiář jsou spíš doplňkové články, které ale budete také potřebovat znát, pokud půjde vaše postava na výpravu a podobně.

IV. REGISTRACE

A teď už jste připraveni sepsat registraci. Veškeré konkrétní instrukce najdete v článku Registrace, takže vám tady do toho kecat nebudeme. Předtím si však projděte ještě článek Seznam faceclaimů a Seznam Ka, abyste nepoužili stejné. Registrace se zasílají do komentáře na daný článek.

V. PRVNÍ PŘÍSPĚVEK

Váš první příspěvek by měl jít na Most - měl by obsahovat příchod postavy po mostě, jeho setkání se svým Ka a objevení jména svého božského rodiče. Pamatujte, že u mostu vždy hlídkují vojáci, kteří vás prohledají, zabaví vám případné zbraně, alkohol, cigarety či drogy, načež vás nasměrují do Domu nováčků. Tohle můžete zahrát sami - prostě napíšete, že vás prohledali, řekli vám, co a jak, a poslali vás do Domu nováčků.
Taky se můžete domluvit s některým z již hrajících hráčů, aby vám tam poslali nějakou svoji postavu, která tu vaši uvítá a tak dále.

VI. HURÁ DO HRY!

Teď už můžete do volné hry ve kterékoliv z knih v menu. Stačí napsat do chatu na facebooku, pokud v něm jste, nebo do knihy v nahoře v menu Hledám hru, abyste si našli spoluhráče.

VII. VOLBA POSTAVENÍ

Po měsíci v táboře, kdy si vaše postava zažila, jaké to v něm je, jaká jsou postavení a tak dále, si postava volí své základní postavení - voják, písař, umělec nebo kněžka. Co přesně každé postavení znamená, najdete v článku Hierarchie a volby. V Domě nováčků pak taky visí papyrus s rozepsanými postaveními, aby měl každý nováček přehled.

Pokud jste došli až k poslednímu bodu, pak vám blahopřejeme! Zvládli jste to!

Nino Bhata

18. ledna 2017 v 19:05
JMÉNO:Nino Bhata
DATUM NAROZENÍ:21.8. 2002 - 15 let
RODIČ:
Qetesh
ROKY SLUŽBY:0 let
POSTAVENÍ:Nováček
KA:Husky
PENÍZE:50 EGP
FC:Tyler Anderson
HRÁČ:Gothico

Sutechovo zvíře

15. ledna 2017 v 17:38
NÁZEV:
Sutechovo zvíře
KATEGORIE:Příšera
ZPŮSOB ŽIVOTA:Masožravý, Mrchožrout
ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOST:Jeho sliny jsou kyselina, v zubech má prudký jed
PŘEDNOSTI:
Rychlost a výdrž, velmi ostré zuby a drápy, rozdvojení ocasu je velmi ostré kvůli špičkám na konci, průměrná inteligence
SLABINY:
Energie Maatu (spravedlnosti a rovnováhy) je pro něj oslabující, useknutí hlavy
ROZMNOŽOVÁNÍ:
Neznámé, jsou to jen samci
VÝSKYT:Kdekoliv
PRŮM. VĚK DOŽITÍ:Nesmrtelný
NEBEZPEČNOST:9-10

Noora F. Nabokov

14. ledna 2017 v 19:16
JMÉNO:Noora Felixovna Nabokov
DATUM NAROZENÍ:21. 6. 1999 - 17 let
RODIČ:
Nefertum
PRARODIČ:
Nut
ROKY SLUŽBY:0 let
POSTAVENÍ:Voják
KA:Liška mramorová
PENÍZE:50 EGP
FC:Crystal Reed
HRÁČ:Magnoliaen

Navrhni schopnost

14. ledna 2017 v 12:31
S dnešním dnem proběhla definitivní změna ve schopnostech, některé se zrušily, některé se staly pro potomky od určitého boha automatické, některé byly upraveny a některé byly přidány. Jenže ne všechny, chceme dát příležitost vám hráčům, abyste navrhli schopnosti k některým z bohů. Nově taky bude platit, že každý bůh z Devatera, má celkem pět schopností, zatímco zbytek pouze čtyři.
Zde je seznam bohů, ke kterým potřebujeme vymyslet nové schopnosti. Uvědomte si, že se daná schopnost musí nějak vztahovat k onomu bohovi, Hathor asi nebude mít schopnosti spojené s válkou a stejně tak Sutech nebude mít schopnosti propojené s vodou. Taky se vyvarujte schopnostem, které se nedají nijak rozvíjet, nedají se používat jen napůl a podobně (třeba nadpřirozená síla či rychlost a podobně) nebo těm, co jsou příliš silné (třeba ovládání všech živlů, manipulování s časem...). Ale nemusíte se bát - i kdyby se vám to nezdálo, ale měli byste nápad, napište ho, trhat vám hlavy nebudeme, budeme vděční za každý nápad.
Každý hráč smí navrhnout libovolný počet schopností - najednou nebo po částech, i když třeba už někdo schopnost k danému bohovi navrhl. Pokud se nám bude váš nápad líbit a budeme ho chtít použít, je možné, že ho ještě trochu pozměníme, pokud to bude potřeba. Každopádně - pokud zrovna váš nápad na schopnost vybereme, získáte pro svoji libovolnou postavu odměnu.

Stačí, když vyplníte tohle:
BŮH: K jakému bohovi schopnost navrhujete.
NÁZEV SCHOPNOSTI: Anglicky, stručně a jasně - čím kratší, tím lepší.
POPIS SCHOPNOSTI: Stručně a jasně, ale zato výstižně. Zahrňte tam, co schopnost polobohovi umožňuje, jak to vypadá, když má ve schopnosti jen pár bodů a jak vypadá, když ji plně vyvine.

Bohové, ke kterým schopnosti potřebujeme:
GEB (4/5)
HATHOR (3/4)
HOR (4/5)
CHONSU (3/4)
MAAT (2/4)
NEFERTUM (2/4)
NEBTHET (2/5)
NEIT (2/4)
NUT (3/5)
QETESH (2/4)
RE (4/5)
SACHMET (3/4)
SERKET (3/4)
SHU (4/5)
SOBEK (2/4)
SUTECH (4/5)
TEFNUT (4/5)
THOVT (2/4)
USIR (4/5)

Hydří štíř

13. ledna 2017 v 20:35
NÁZEV:
Hydří štír
KATEGORIE:Příšery
ZPŮSOB ŽIVOTA:Hmyzožravý
ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOST:Nelze ho zabít, po zabití jednoho štírka se z mrtvého tělíčka rozdělí dva noví živí
PŘEDNOSTI:
Bodec s jedem, sebevražedné sklony za účelem rozmnožení se
SLABINY:
Oheň, malá velikost
ROZMNOŽOVÁNÍ:
Dělením se
VÝSKYT:Kdekoliv na světě, nejčastěji pouště a hlubší jeskyně
PRŮM. VĚK DOŽITÍ:Nesmrtelný
NEBEZPEČNOST:2-3

Fionnlagh MacGrath

12. ledna 2017 v 20:33
JMÉNO:Fionnlagh MacGrath
DATUM NAROZENÍ:31. 12. 1998 - 18 let
RODIČ:
Serket
ROKY SLUŽBY:0 let
POSTAVENÍ:Umělec
KA:Panda červená
PENÍZE:50 EGP
FC:Andy Biersack
HRÁČ:Sin

Peníze a měna

9. ledna 2017 v 13:31
Jelikož v táboře funguje obchod, je také nutná měna a peníze. Peníze se neliší od těch, co používají obyvatelé Egypta - tedy egyptská libra. Peníze na oblečení a podobné záležitosti táborníci dostávají měsíčně podobně jako výplatu, ta se do profilu nezapisuje, ale postavy dostávají příděly navíc za výpravy, lekce, plnění úkolů a další akce.

REGISTRACE
ZVEŘEJNĚNÍ PROFILU: 50 EGP
PŘIVEDENÍ HRÁČE: 50 EGP (peníze dělíte mezi své postavy, musí vás napsat do registrace)
VÝPRAVAZáklad: 50 EGP + podle obtížnosti výpravy
LEKCE
Pro vedoucího: 10 EGP
Pro účastníky: 5 EGP
ÚKOLZáklad: 15 EGP + podle obtížnosti úkolu
NAROZENINYPři výběru peněžité odměny: 20 EGP
AKCE• Záleží na druhu akce.


Obchod

9. ledna 2017 v 13:26
Obchod najdete ve Starém městě na náměstí. Je to vlastně domeček, který jako jediný vydržel až do dnešní doby a jak jinak než za pomoci magie. Sídlí v něm sfinga Isinah, je dost pravděpodobné, že je tisíce let stará, zažila všechno možné, zná všechno možné a také u ní najdete všechno možné od magických předmětů, lepších zbraní a zbroje, šperků, lektvarů a dalších šikovných věciček. Ceny určuje sama a lze zde také vyměňovat předměty, které už vaše postavy mají, za jiné. Můžete smlouvat, ale ne vždy se vám to podaří. Je pomerně marnivá a líbí se jí třpytivé a lesklé věcičky, takže když jí donesete něco takového jako malý dárek, bude s vámi jednat přátelštěji a budete mít větší šanci, že vám nastaví lepší cenu.
Pokud chcete hrát v obchodě, dejte nám vědět na facebooku nebo ve vzkazech adminům.


Zmizení!

8. ledna 2017 v 15:46

ZMIZENÍ!

Z tábora zmizeli hned dva táborníci! Nikdo o nich nemá žádné zprávy a ani pátrací četa, která byla do města poslána, nenašla žádné stopy. Jako kdyby se po nich slehla zem. Byla to Taraneh Maatsimela a Charlotte Christine Payne. O to důležitější teď je, aby se uspořádala výprava za lékem a faraon všechny odvážné táborníky vyzývá, aby se přihlásili a dokázali příšerám, že potomky bohů nezničí.